EVENT Jacksonville, USA, 24 czerwca, 17:30

UFC Jacksonville: Emmett vs Topuria

Ostatnia gala UFC w czerwcu odbędzie się w Jacksonville. Drugi pojedynek tego wieczoru pod sztandarem federacji stoczy Mateusz Rębecki!

NEWS